NugLib 6.31

Vydáno dne 18.4.2024
6.31
!+ NLTexts: oprava GetFolderMasked()
+ NLTexts: RowsToString(), GetMultiLinesTextTrimmed()
+ RtbColoring: přidáno: .SetRow( int color ...)
+ NLHtmlTableCreator2: AddColTagContent()
+ NLWinForms: WaitingShow: oprava a vylepšení nastavení textu
+ NLFiles: LoadTextFile: vylepšení možností čtení

Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.30

Vydáno dne 18.1.2024
6.30
+ NLDateTime: GetOptimalDateTimeRange()
+ NLTexts: GetDeltaNumber()
+ NLNums: Clamp() - revize nazvu volani
+ NLHtmlCreator2: pridano CloseTable()
Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.29

Vydáno dne 11.11.2023
6.29
+ NLWebDownload: podpora ruznych typu ContentType pri POST
+ NLHtmlTableCreator2: pridana nova verze tridy pro snadne skladani HTML tabulek
+ NLHtmlTableCreator: oznacena jako OBSOLETE
+ NLNums: ComputeAve() pro float, double, long
Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.28

Vydáno dne 6.7.2023
6.28
+ VionXmlSerializer: možnost vypnout automatický unzip dat, možnost ignorovat pád unzipu
+ VionXmlSerializer: možnost nastavit kódování k ukladani/otevirani
+ NLDraw: podpora ARGB, RGBA formátu html výstupu (USE_RGBA_HTML_COLOR_FORMAT)
+ NLDraw: GetHexFromColor, HexStringToColor: podpora ALPHA kanálu
Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.27

Vydáno dne 21.4.2023
6.27
++ NLLog: revidováno a nyní dostupné i pro android
++ NLVionDIstro: nativní podpora DataHash: DataStore_GetDataHash, DataStore_GenerateHash, DataStore_CanSaveData
++ NLWebDownload: přidána podpora POSŤ
+ NLVPALoader: podpora čtení VPA z MemoryStream
+ NLVPALoader: vylepšeno hledání souborů v PAKu pomocí *
!+ oprava XML serializace float[]
!+ UrlCompose: oprava funkčnosti
!+ NLTexts: CreateRandomString: oprava nesprávné funkčnosti
!+ NLNums: implementováno (publikovano*): GetRoundFloat()
!+ NLMemory: zabezpečení FreeMemory()
+ Android: datový typ Size
+ Android: VionSerializer: podpora ukládání Point, Size
+ NLListnames: přidáno GetKeys()
+ NLWinForms.NLWinCfgs: přidáno nastavení comboboxu
+ NLEventsBlocking: přímá podpora metod s (object)
+ NLDateTime: přidáno GetSafeDate(), DEFAULT_MINIMUM_SAFE_YEAR
+ NLTexts: přidána GetFolderFirst()
+ NLTexts: podpora i webových cest: GetFolderLast(), GetFolderFirst(), GetOnlyPath(), RemoveLastFolderFromPath()
Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.22

Vydáno dne 23.1.2023
6.22
!+ NLConvs.PDateTime: oprava převodu neplatných datumu
!+ XmlSerializer: oprava detekce XML
!+ NLTexts.GetUniqueFileName: nefunguje na soubory BEZ přípony!
!+ NLTexts: oprava ConvertLinesToHtml(), přidáno NEW_LINE, NEW_HTML_LINE
+ NLTexts: CountCharsUpper(), CountCharsCzech()
+ NLNums: GetRound(), GetRoundFloat(), GetPercent( long, long)
Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.21

Vydáno dne 27.5.2022
6.21
++ NLWinForms: NLComboMemory: ukládáme text do DropDownListu
!+ NLListViewCreator: oprava defaultního zobrazení desetinných čísel
+ NLNums.ClampLong
Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.20

Vydáno dne 18.3.2022
6.20
!+ FileStream kritický problém se zápisem souboru (android)
!+ NLSqlEntityEngine: oprava vlastnosti s AllowSave=false při operaci INSERT
+ NLTexts: GetDecimalPlaces()
+ NLTexts: HaveFileExt(): podpora prázdných přípon, podpora test z pole přípon
+ NLListViewCreator: podpora zobrazení počtu desetinných míst před a za desetinnou čárkou: SetDecimalPlaces()
+ NLWinForms: oprava AppRestartAsAdmin(): ukončení předchozího procesu
+ NLWinForms: MarkListViewItemAsSelectedByTag(): zobrazení dle Tagů
+ NLListViewCreator: MarkItemAsSelectedByTag, GetCurrentRowIndex
+ NLFiles: GetOldiestFile()
+ NLFiles: CopyFiles, MoveFiles (string, string[])
+ NLDateTime: GetLastMonthDay(), GetFirstMonthDay()
Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.19

Vydáno dne 10.12.2021
6.19
!! NLExcepts.LastException readonly!
+ NLTexts: přidáno: RemoveMultiChars(), IsEqualFileName(), IsEqualFolderName()
+ NLTexts: StringFormatSafe: přidáno bezpečné formátování
+ NLFiles: ExistFolder(), ExistFile()
+ NLWinForms.ComboWheelDisabled(): vypnutí funkce kolečka myši na comboboxu
+ NLWinForms: drag&drop: přidáno GetDropControl
+ NLWinForms.IsEventAllowed, IsEventBlocked (object)
+ NLExcepts: vlastní formátování textu výjimek, možnost zápisu do souboru
+ NLLog: přesunuty logovací metody používané ve NLWinForms, podpora formátů a jazyka
+ NLLog: přidáno automatické uvolňování souborů logu po zápisu: AutoCloseFileAfterWrite (defaultně FALSE)
+ NLLog: automatické logování do souboru, nastavitelná úroveň chyby
Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.17

Vydáno dne 26.5.2021
6.17
!+ VDistro: optimalizace hledani vhodneho VDistro serveru, vylepsena detekce verze serveru
!+ NLConvs: PDateTime: vylepsena kvalita konverze
+ NLFiles: CopyFiles(), CreateFolder(), GetNewestFile()
+ NLTexts: RemoveLastFolderFromPath() (android support)
Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.16

Vydáno dne 19.4.2021
6.16
!+ NLWebCaptcha: uprava nastaveni delky textu do captcha
!+ NLTexts.GetOnlyPath, GetOnlyFilename: vraci nespravnou hodnotu pokud neni zadna slozka (ma vracet "" a ne jmeno souboru)
!+ NLIPCollection: ToString
+ NLVionDistro: CheckNewVersion(), MakeUpdateNewVersion()
+ NLTexts: GetFormatted()
+ NLFiles: GetFilesSize(), GetDirectorySize()
Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.15.1

Vydáno dne 10.9.2020
6.15.1
!+ NLFiles: zvyseni zabezpeceni prace se soubory
!+ NLFiles: uprava logiky uzavirani a uvolnovani Streams (nyni pomoci parametru)
6.15
++ NLZip 2.0: vylepseny system zipovani (blokove provadeni, moznost kombinovat FileStream/MemoeryStream)
++ VionXmlSerializer: pridana prima serializace do souboru (uspora vyuziti pameti)
!+ NatureCut: oprava kriticke chyby funkcnosti u textu delsich nez 1000 znaku
!+ chybne parsovani DateTime s ms
+ NLTabPanelling: pridano absolutni pozicovani, moznost vyberu tabu pred zobrazenim formu
+ NLMemory.IsEqualArray, CloseAndDispose
+ NLWebDownloads: automaticka aplikace SSL validatoru
Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.14

Vydáno dne 12.4.2020
6.14
++ NLLog: logovaci system (v pameti, udalosti, automaticke pouziti do: ListView, ListBox, Textbox)
++ SSLValidator pro SSL pripojeni (SqlBridge, NLWebComm)
++ SQL.Advanced: NLSqlClassAdvanced: GetTableSizes()
!+ NLWinForms.OpenFolderInExplorer: pridat automaticky vyber prvniho souboru ve slozce, pokud neni vyplnen soubor
!+ NLListString: AddString(): OBSOLETE: AddString( string, params object[] ), AddString( string, bool, params object[] )
+ NLNums, NLTexts: GetPercentFloat()
+ NLConvs: StringFromBytes() (+NLTexts), BytesToHexa()
+ NLFiles.GetUniqueFileName() (+NLTexts)
+ NLWinForms.AppAlreadyRunning( checkAllLoggedUsers ) - overovani beziciho procesu mezi dalsimi uzivateli
+ NLWinForms: ShowListboxLastPosition(), ShowTextboxLastPosition()
+ NLListViewCreator: InsertRowItem()
+ NLListViewCreator: automaticka aplikace zmeny roztazeni sirky sloupcu
+ NLListString: FromFormattedString(), [static]CreateFromFormattedString()
+ NLDateTime: IsEqualDate(), IsEqualDateTime(), GetDaysOfYear()
+ NLTexts: LoadAsListString() - podpora non-WIN new lines, optimalizace
+ NLTexts: GetDateWithSpaces(), GetTimeWithSpaces()
+ NLCrypt: SHA256Hash(). MD5 hash optimalizace

Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.13

Vydáno dne 10.11.2020
6.13
+ NLConvs: GetIntsFromStr(),GetBytesFromStr(): moznost pouzit defaultni hodnoty, moznost ignorovat prazdne
+ NLSquareMover: pridany GetLevel, GetDistance
+ SplitByStringWithCompactTexts: podpora rozdelovani i dle mezer
+ NLWinForms: RemoveFromListViewByTag(): odstranime objektu z ListView dle tagu (+ NLListViewCreator)
+ NLTexts: GetBaseFolder()
+ NLFiles: GetTotalFolderSize()

Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.12

Vydáno dne 5.12.2019
6.12
++ VionDistro: podpora HTTPS spojeni se serverem
++ NLWinForms: podpora drag & drop (CreateDragAndDrop, RemoveDragAndDrop)
!+ NLSQL: oprava v pripade prazdneho vysledku nevraci NULL ale prazdny ArrayList (SqlBridge)
!+ plne automatizovane spojovani SQL: AppendSqlWhere, AddSqlWHere
+ Android: Point: IsEmpty, IsNull
+ NLWinForms: pridano GetStringsFromListbox()
+ NLTexts: RemoveSekce -> RemoveSection

Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll

NugLib 6.11.1

Vydáno dne 13.11.2019
6.11.1
!+ NLVDistro: automaticke doplneni App a AppVer u UpdateUser
!+ NLVDistro: oprava NULL hodnoty u VDistroUser.Lang

Stáhnout NugLib.dll
Stáhnout NugLib.dll
Vionsoft - Ondřej Vindyš
Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika
vionsoft@vionsoft.cz
Copyright © 2013 - 2024. Všechna práva vyhrazena. Powered by ViWE 0.2.12